Historia budowy

W roku 1920 osiedliły się w Dąbrówce Wisłockiej  Siostry Służebniczki NMP Starowiejskie. W wykupionym od rodziny Majów majątku wybudowały w 1927 roku budynek wraz z kaplicą pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. Znajdującą się w niej kaplice, obsługiwaną  przez księży z parafii Zasów, udostępniły miejscowemu społeczeństwu na miejsce kultu.

Dopiero od 1970 roku na stałe, jako rektor kaplicy w Dabrówce Wisłockiej przy parafii w Zasowie, zamieszkał ksiądz Józef Kuklewicz. W 1983 roku jego miejsce zajął ksiądz Kazimierz Talaga, staraniem którego 20 czerwca 1985 roku biskup tarnowski Jerzy Ablewicz, wydał dekret erekcji parafii pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Kazimierza. Nowopowstała parafia stanęło wobec konieczności budowy kościoła. Dzięki staraniom ks.  Talagi po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń 16 września 1984 roku  ks. prałat Piotr Gajda dokonał  poświecenia placu pod budowę Kościoła.

 

gajda 

7 sierpnia 1985  miało miejsce poświęcenie i wmurowanie Kamienia Węgielnego w budujący się kościół. Tego aktu dokonał ks. bp Władysław Bobowski .Prowadzone w szybkim tempie prace zostały uwieńczone 15 lipca 1990 roku kiedy to miało miejsce uroczyste poświecenie kościoła którego dokonał ks. bp Józef Gucwaposwieceniestary-kosciolKościół projekt inż Józef Szczebak