Duszpasterze

 W parafii pracowali:

1. Ks. Józef Kuklewicz

kukle-259x300Urodzony 2 VIII 1918

                   Do parafii przybył w roku 1971

             Z parafii odszedł w 1983 r.

Zmarł 23 XI 1984 r.

2. Ks. Kazimierz Talaga

duszpa3tala-222x300Urodzony 25 XII 1933 r.
Do parafii przybył w 1983 r.
Odszedł z parafii w 2003 r.

sl 3. Obecnie w parafii pracuje ks. Stanisław Łukasik

Urodzony 27 V 1948 r.

     Do parafii przybył w 2003 r.