«

»

paź 28 2017

Patron dnia

judaszym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

św. Apostołowie Szymon i Juda Tadeusz
Św. Szymon miał przydomek Zelota – Gorliwiec, ze względu na gorliwość w zachowywaniu Prawa Mojżeszowego.

Św. Juda Tadeusz, brat Jakuba Młodszego, był krewnym Pana Jezusa. Jest autorem listu zaliczonego do Nowego Testamentu. Wierni wzywają go jako orędownika w sprawach beznadziejnych.