gru 08 2016

Niepokalana Poczęcie

schowek01

Kościół katolicki obchodzi 8 grudnia uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny..

Prawda wiary o Niepokalanym Poczęciu Maryi jest określona przez dogmatyczne nauczanie Kościoła. Mówi ono, że Maryja poczęta i urodzona tak, jak każdy inny człowiek od chwili swego poczęcia, jeszcze przed narodzeniem, była obdarzona pełnią łaski.

Ta prawda wiary jest pośrednio objawiona w Piśmie Świętym. Anioł w chwili zwiastowania powiedział do Maryi: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski” (Łk 1, 28). Bóg przygotował Ją na Matkę Syna Bożego, który nie mógł mieć matki obarczonej skutkami grzechu pierworodnego, nieposiadającej łaski w duszy. Obdarował Ją pełnią swych łask w chwili poczęcia. Została już wtedy odkupiona w sposób wyjątkowy, wznioślejszy niż inni ludzie.

Wiara w Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny była obecna w Kościele od najdawniejszych czasów, choć niesformułowana wyraźnie. Król Polski Zygmunt Stary, gdy Polska przeżywała swój złoty wiek i liczono się z nią w Europie, prosił Stolicę Apostolską o przyspieszenie ogłoszenia tego dogmatu. Wtedy ówczesny papież Urban VIII tak odpisał polskiemu królowi: „Światło Ducha Świętego, które jedynie może wyjaśnić tę prawdę, tajemnicę ludowi – jeszcze nie zabłysło w naszych umysłach”.

Po trzech wiekach, jakie minęły od prośby polskiego króla, papież Pius IX 8 grudnia 1854 r. ogłosił dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Oto jego treść: „Najświętsza Maryja Dziewica od pierwszej chwili swego poczęcia, przez łaskę i szczególny przywilej Boga Wszechmogącego, na mocy przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego, została zachowana nienaruszona od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego” (KKK 491).

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia obchodzi Kościół w Adwencie, przed Bożym Narodzeniem. Chce nam przez to pokazać, jak czysta i piękna była ta, która dała światu zbawienie. Kościół chce nas zachęcić do prostowania drogi życia dla Pana i dbałości o czystość swego serca i duszy, aby wzrastała nasza przyjaźń z Bogiem.

gru 02 2016

II Niedziela Adwentu

lis 19 2016

Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

lis 11 2016

Patron Dnia

marcin

Św. Marcin urodził się około roku 316 na Węgrzech. Mając 15 lat zaciągnął się do wojska i przeniósł się do Galii. Pewnego dnia żebrakowi proszącemu go o jałmużnę oddał połowę swego płaszcza. Następnej nocy ukazał mu się Chrystus odziany w ten płaszcz. Mając 18 lat opuścił służbę wojskową i został uczniem św. Hilarego. Pod jego wpływem założył pierwszy klasztor w Galii w Ligugé. Zostawszy biskupem w Tours założył drugi klasztor w Marmoutier. Bardzo gorliwie pracował nad nawróceniem pogańskich jeszcze mieszkańców diecezji. Umarł wracając z wyprawy misyjnej 8 listopada 397 roku. Pochowano go 11 listopada w Tours i ten dzień przyjął się w cały Kościele jako data jego wspomnienia. Św. Marcin jest patronem żołnierzy.

lis 05 2016

XXXII Niedziela zwykła

lis 02 2016

Dzień Zaduszny, czyli wspominanie zmarłych .

 

zad

Kościół katolicki obchodzi dziś Dzień Zaduszny tzw. Zaduszki. W odróżnieniu od dnia Wszystkich Świętych, Kościół modli się za wszystkich zmarłych w intencji zbawienia dusz odbywających w czyśćcu pokutę.

Dawniej wspomnienie zmarłych obchodzono kilka razy w roku: wiosną, w trakcie przesilenia letniego, a także na przełomie jesieni i zimy. W niektórych regionach Polski  takie wspomnienie odbywało się nawet sześć razy w roku. Wspominanie zmarłych było ważnym elementem kultury starosłowiańskiej. Ówczesne zwyczaje czerpały ze zwyczajów pogańskich. W Zaduszki palono ogniska, by odstraszyć złe duchy.
Wczoraj (1 listopada) kościół wspominał wszystkich świętych, a dzisiaj (2 listopada) wszystkich wiernych zmarłych. Dla jednych jest to tylko tradycja, dla innych okazja do refleksji i zadumy.
Istnienie czyśćca Kościół ogłosił jako dogmat na soborze w Lyonie w 1274 roku. Na XXV sesji Soboru Trydenckiego (1545-1563) ogłoszono z kolei dekret, że duszom przebywającym w czyśćcu można pomagać „zanosząc prośby przed tron Boży”. Pierwsze wzmianki o zapisywaniu w specjalnych księgach imion osób zmarłych można odnaleźć już w Starym Testamencie. W dawnych czasach poprzez modlitwy i jałmużny rozdawane ubogim wierni starali się nieść pomoc duszom cierpiącym w czyśćcu. Tradycje te przetrwały – w formie rozdawnictwa chleba ubogim przed kościołami i cmentarzami w Dzień Zaduszny – aż do XX wieku.
Do dzisiaj przetrwał zwyczaj odwiedzania w tym dniu grobów, zapalania zniczy. Zachował się też zwyczaj składania ofiary na tzw. wypominki – imiona zmarłych wypisane na kartkach są odczytywane przez kapłana w trakcie nabożeństw, a ich dusze polecane Bogu.

lis 01 2016

Wszystkich Świętych

lis 01 2016

Nowy nuncjusz apostolski w Polsce

nuncjusz
„Przybywam z ziemi Matki Teresy do ziemi św. Jana Pawła II” ze Wschodu, z ziemi Matki Teresy z Kalkuty, która we wrześniu była kanonizowana. Przybywam do ziemi świętego papieża Jana Pawła II. Proszę bardzo, byście wspierali mnie w posłudze w Polsce przez błogosławieństwo i modlitwę – dodał nuncjusz. Podkreślił, że „z odwagą i miłością pragnie rozpocząć posługę w Polsce”.

paź 29 2016

XXXI Niedziela zwykła

paź 22 2016

Pielgrzymka Narodowa do Rzymu

rzym

Od 20 do 23 października będzie trwała Dziękczynna Pielgrzymka Narodowa Polaków do Rzymu. To dziękczynienie za Rok Miłosierdzia, wizytę Ojca Świętego Franciszka w Polsce i Światowe Dni Młodzieży oraz za 1050. rocznicę Chrztu Polski.

– Potrzebne jest, by podziękować Panu Bogu i Stolicy Apostolskiej za to wszystko, co się dokonało w ostatnim czasie w Polsce i co przyniosło Polakom tak wiele radości – podkreślił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki,

Starsze posty «