sty 19 2017

św. Józef Sebastian Pelczar biskup

pel
Święty Józef Sebastian Pelczar urodził się 17.01.1842 r. w Korczynie k. Krosna. Wychowany w atmosferze religijnej, wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu i 17.07.1864 r. przyjął święcenia kapłańskie. Po studiach odbytych w Rzymie był wykładowcą teologii pastoralnej i prawa kościelnego w Seminarium, a w latach 1877-1899 profesorem i rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trosce o najbardziej potrzebujących oraz o rozszerzenie Królestwa Serca Bożego w świecie założył w 1894 r. Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego. Był gorącym czcicielem Najświętszego Sakramentu, Serca Jezusowego i Matki Bożej, czemu dał wyraz w bogatej PRACYpisarskiej i kaznodziejskiej.

W 1899 r. został biskupem pomocniczym, a w 1900 r. ordynariuszem diecezji przemyskiej. Jako gorliwy arcypasterz dbał o świętość diecezji. Był mężem modlitwy, z której czerpał natchnienie i moc do pracy apostolskiej. Ubodzy i chorzy byli zawsze przedmiotem jego szczególnej troski. Po pracowitym życiu zmarł w opinii świętości 28.03.1924 r. w Przemyślu.

Papież Jan Paweł II w dniu 2 czerwca 1991 r. w Rzeszowie wyniósł Go do chwały błogosławionych, a 18 maja 2003 r. w Rzymie zaliczył Go w poczet Świętych

sty 07 2017

Chrzest Pański

gru 31 2016

św. Sylwester I papież

sylŚw. Sylwester urodził się w Rzymie. Święcenia kapłańskie przyją z rąk papieża św. Marcela w czasie okresu czasu poprzedzającego prześladowania rozpętane przez Dioklecjana. Przeżył te prześladowania, był świadkiem abdykacji Dioklecjana i maksymiliana oraz tryumfu Konstantego Wielkiego w roku 312. Wstąpił na Stolicę Piotrową w roku 314, w rok po edykcie tolerancyjnym Konstantyna. W roku 325 w Nicei w Azji Mniejszej, zebrał się pierwszy sobór powszechny biskupów chrześcijańskich z całego cesarstwa. Sobór ten przyją zwięzłe sformułowania dogmatów chrześcijańskich i potępił herezję Ariasza. niemogąc z uwagi na podeszły wiek, osobiście uczestniczyć w soborze, św. Sylwester wysłał swoich legatów przez których zatwierdził jego uchwały. W czasie jego dwudziestocztero letniego panowania, powstały wielkie bazyliki rzymskie: św. Jana na Lateranie, św. Piotra na Watykanie i św. Pawła za Murami, które papież konsekrował. Św. Sylwester umarł 31 grudnia 335 roku.

gru 28 2016

święci Młodziankowie męczennicy

dziusDwuletnim, a nawet młodszym chłopaczkom zamordowanym w Betlejem i okolicy na rozkaz króla Heroda, św. Ireneusz, Augustyn i inni ojcowie Kościoła nadali tytuł męnczenników. Ich kult datuje się od I wieku po narodzinach Chrystusa. W Kościele Zachodnim Msza Święta za świętych Młodzianków jest celebrowana tak jak Msze święte Adwentu i Wielkiego Postu: bez radosnych śpiewów; kolor liturgiczny czerwony. Wydając okrutny rozkaz Herod chciał uśmiercić „nowo narodzonego króla żydowskiego” (Mt2,16). Czczeni jako „flores martyrum – pierwiosnki męczeństwa” nie złożyli życia za Chrystusa, ale niewątpliwie z Jego powodu. Zatriumfowali nad światem i zyskali koronę męczeństwa nie doświadczywszy zła tego świata, pokus ciała i podszeptów szatana.

gru 27 2016

św. Jan Ewangelista apostoł

janSyn Zebedeusza i Salome, młodszy brat Jakuba Większego, rybak galilejski, prawdopodobnie z Betsaidy, był najpierw uczniem Jana Chrzciciela, który Go przekazał Chrystusowi. Po cudownym połowie ryb razem z bratem stają się uczniami Zbawiciela; wspólnie z Piotrem należał Jan do owych trzech wybranych świadków przemienienia, wskrzeszenia córki Jaira i konania w Ogrójcu. Stał się „uczniem, którego miłował Jezus”, spoczywał przy Ostatniej Wieczerzy na piersi Mistrza, towarzyszył Mu w męce aż pod krzyż i otrzymał z ust umierającego polecenie pieczy nad Jego Matką. Z tego zapewne powodu pozostawał przez szereg lat w Jerozolimie (do zaśnięcia Najświętszej Panny), w każdym razie do soboru apostolskiego (49/50).Od roku 69 działał wśród gmin chrześcijańskich w Azji, a po śmierci Tymoteusza objął kierownictwo Kościoła efeskiego. Podczas prześladowania za Domicjana, wysiedlony na wyspę Patmos, napisał tam Księgę Apokalipsy. Gdy na tron wstąpił Nerwa, wrócił Jan do Efezu. Pisał przeciw błędom gnostyków czwartą Ewangelię i trzy Listy kanoniczne. Zmarł około roku 100 w wieku mniej więcej dziewięćdziesięciu lat. Uczniami jego byli św. Ignacy, Polikarp i Papiasz. W ikonografii chrześcijańskiej symbolem Św. Jana jest orzeł.

gru 26 2016

św. Szczepan pierwszy męczennik

 

schowek01szczepŚw. Szczepan był jednym z siedmiu pomocników Apostołów w Kościele jerozolimskim. Według Dziejów Apstolskich „pełen łaski i mocy Ducha Świętego” głosił Dobrą Nowinę z mądrością, której nikt nie mógł się przeciwstawić. Gdy pociągnięty przed sanhedryn, w natchnionych słowach wyrzucał starszym ich zatwardziałość i wyznał swą wiarę w Jezusa – Zbawiciela, skazali  Go  jako bluźniercę na ukamienowanie. Pod gradem kamieni modlił się do ostatniej chwili za swoich morderców. Uderzające jest podobieństwo między śmiercią Pana Jezusa i Św. Szczepana: fałszywi świadkowie, śmierć poza miastem, oddanie się Jezusa Ojcu, a Szczpan – Jezusowi, przebaczenie prześladowcom. Zwłoki „pogrzebali ludzie bogobojni”. Spoczywały ONE w dzisiejszym Bet-Gemat, skąd je cesarzowa Eudoksja w V wieku przeniosła do Jerozolimy i złożyła we wspaniałej bazylice przed bramą damasceńską. Relikwie te w obawie przed sprofanawaniem w czasie najazdu Saracenów przewieziono do Konstsantynopola, potem około roku 555 do Rzymu, do bazyliki św. Wawrzyńca. Uroczystość przeniesiena relikwi obchodzi się 3 sierpnia. Kościół Wschodni święci pamięć pierwszego męczennika 27 grudnia.

j

gru 25 2016

Boże Narodzenie

boz-narŚwięta Bożego Narodzenia, Narodzenie Pańskie – w tradycji chrześcijańskiej – święto upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa. Jest to stała uroczystość liturgiczna przypadająca na 25 grudnia. Boże Narodzenie poprzedzone jest okresem trzytygodniowego oczekiwania (dokładnie czterech niedziel), zwanego adwentem. W Kościele rzymskokatolickim jest to święto nakazane.

gru 24 2016

Życzenia

coinNiech ten niezwykły czas, jakim jest Boże Narodzenie oraz cały przyszły rok, będą wolne od zmartwień i wszelkich problemów, a każdy dzień pełen powodów do radości i uśmiechu. Niech Nowy Rok będzie pełen sukcesów, a wszelkie podjęte decyzje okażą się słuszne i niech poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia utrzymuje się przez cały rok, tego życzy Wszystkim odwiedzającym stronę naszej parafii 

                                                                                                      Lukstan

gru 24 2016

Wigilia Bożego Narodzenia

 

wigi

kościele łacińskim wigilia Bożego Narodzenia jest obchodzona 24 grudnia, Zgodnie z tradycją w Polsce wieczerza wigilijna rozpoczyna się wraz z „pierwszą gwiazdką na niebie”. Jest to symboliczne nawiązanie do Gwiazdy Betlejemskiej zwiastującej narodziny Jezusa, którą według Biblii na wschodniej stronie nieba ujrzeli Trzej Królowie. Wieczerzę, jak każe obyczaj, postną, rozpoczyna się modlitwą i czytaniem fragmentu Ewangelii Mateusza lub Ewangelii Łukasza w części dotyczącej narodzin Jezusa. Potem uczestnicy wieczerzy wzajemnie przełamują się opłatkiem, jednocześnie składając sobie życzenia. Na stole przykrytym białym obrusem z wiązką sianka pod spodem ustawia się o jedno nakrycie więcej, niż wynosi liczba zgromadzonych osób. Dodatkowe miejsce przy stole wigilijnym przeznaczone jest dla niezapowiedzianego gościa, a zwyczaj ten upowszechnił się w XIX wieku. Ważnym zwyczajem towarzyszącym wigilii Bożego Narodzenia jest śpiewanie kolęd.

gru 17 2016

IV Niedziela Adwentu

Starsze posty «