lut 25 2017

Święty brat Albert

lut 25 2017

Fatima

lut 23 2017

Św. Polikarp biskup i męczennik

polŚw. Polikarp, uczeń świętego Jana Apostoła i biskupa Smyrny, jest jedną z najczcigodniejszych postaci chrześcijańskiej starożytności. Był w Rzymie u papieża Aniceta dla rozstrzygnięcia spornej sprawy obchodzenia Wielkanocy. Długie życie zakończył chwalebnym męczeństwem, opisanym przez chrześcijan ze Smyrny. Prokonsulowi, domagającemu się od niego zaparcia się Chrystusa, św. Polikarp odpowiedział: „Osiemdziesiąt sześć lat służę Chrystusowi, nigdy nie wyrządził mi krzywdy, jakże bym mógł bluźnić memu Królowi i Zbawcy?” Został spalony na stadionie w Smyrnie 23 lutego 155roku.

lut 14 2017

św. Cyryl – mnich i Metody – biskup,

cmBracia Konstanty i Metody, pochodzili ze Salonik (Grecja). Po studiach w Konstantynopolu zostali wysłani jako misjonarze na Morawy. Dla ułatwienia głoszenia Ewangelii, Konstanty przetłumaczył na język słowiański Pismo święte i księgi liturgiczne. Oskarżeni w Rzymie o zerwanie z tradycją Kościoła Zachodniego, uzyskali aprobatę papieża Hadriana II dla swej pracy misyjnej. Konstanty pozostał w Wiecznym Mieście, gdzie złożył profesję zakonną pod imieniem Cyryl, i zmarł 14 lutego 869 roku. Metody dalej pracował wśród Słowian, jako arcybiskup i legat papieski. Umarł 6 kwietnia 885 roku w Welehradzie na Morawach. Relikwie obu braci spoczywają w kościele Świętego Klemensa w Rzymie.

lut 11 2017

VI Niedziela zwykła

lut 10 2017

św. Scholastyka dziewica

schol
Św. Scholastyka, siostra św. Benedykta – opata urodziła się około roku 480 w Nursji. Kiedy jej brat założył słynny klasztor na Monte Cassino, zamieszkała opodal w Plambiora – około siedmiu kilometrów od Monte Cassino, gdzie założyła klasztor żeński. Z bratem widywała się raz na rok. Ponieważ jednak nie mogła przekroczyć furty jego klasztoru, św. Benedykt wraz z kilkoma braćmi spotykał się z nią w pobliskim domostwie. Spotkania upływały na wspólnych dyskusjach o sprawach duchowych. Umarła 10 lutego 547 roku i została pochowana na Monte Cassino. Benedyktynki czczą ją jako swoją matkę duchową.

sty 28 2017

św. Tomasz z Akwinu kapłan i doktor Kościoła

tomŚw. Tomasz urodził się około ROKU 1225. Był wychowankiem opactwa Monte Cassino. W młodym wieku wstąpił do zakonu dominikanów. Studiował teologię w Kolonii pod kierunkiem św. Alberta Wielkiego, a potem w Paryżu, gdzie z kolei sam wykładał. Jest najznakomitszym przedstawicielem filozofii i teologii scholastycznej. Jego główne dzieła: „Suma teologiczna” i „Suma przeciw poganom”, są oryginalną syntezą filozofii i teologii scholastycznej. Pisał także komentarze do Pisma św. W ten sposób zrealizował dominikański ideał: przekazywać innym sprawy przemodlone. Umarł 7 marca 1274 roku w drodze na sobór w Lyonie. Jest także patronem szkół katolickich.

sty 19 2017

św. Józef Sebastian Pelczar biskup

pel
Święty Józef Sebastian Pelczar urodził się 17.01.1842 r. w Korczynie k. Krosna. Wychowany w atmosferze religijnej, wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu i 17.07.1864 r. przyjął święcenia kapłańskie. Po studiach odbytych w Rzymie był wykładowcą teologii pastoralnej i prawa kościelnego w Seminarium, a w latach 1877-1899 profesorem i rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trosce o najbardziej potrzebujących oraz o rozszerzenie Królestwa Serca Bożego w świecie założył w 1894 r. Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego. Był gorącym czcicielem Najświętszego Sakramentu, Serca Jezusowego i Matki Bożej, czemu dał wyraz w bogatej PRACYpisarskiej i kaznodziejskiej.

W 1899 r. został biskupem pomocniczym, a w 1900 r. ordynariuszem diecezji przemyskiej. Jako gorliwy arcypasterz dbał o świętość diecezji. Był mężem modlitwy, z której czerpał natchnienie i moc do pracy apostolskiej. Ubodzy i chorzy byli zawsze przedmiotem jego szczególnej troski. Po pracowitym życiu zmarł w opinii świętości 28.03.1924 r. w Przemyślu.

Papież Jan Paweł II w dniu 2 czerwca 1991 r. w Rzeszowie wyniósł Go do chwały błogosławionych, a 18 maja 2003 r. w Rzymie zaliczył Go w poczet Świętych

sty 07 2017

Chrzest Pański

gru 31 2016

św. Sylwester I papież

sylŚw. Sylwester urodził się w Rzymie. Święcenia kapłańskie przyją z rąk papieża św. Marcela w czasie okresu czasu poprzedzającego prześladowania rozpętane przez Dioklecjana. Przeżył te prześladowania, był świadkiem abdykacji Dioklecjana i maksymiliana oraz tryumfu Konstantego Wielkiego w roku 312. Wstąpił na Stolicę Piotrową w roku 314, w rok po edykcie tolerancyjnym Konstantyna. W roku 325 w Nicei w Azji Mniejszej, zebrał się pierwszy sobór powszechny biskupów chrześcijańskich z całego cesarstwa. Sobór ten przyją zwięzłe sformułowania dogmatów chrześcijańskich i potępił herezję Ariasza. niemogąc z uwagi na podeszły wiek, osobiście uczestniczyć w soborze, św. Sylwester wysłał swoich legatów przez których zatwierdził jego uchwały. W czasie jego dwudziestocztero letniego panowania, powstały wielkie bazyliki rzymskie: św. Jana na Lateranie, św. Piotra na Watykanie i św. Pawła za Murami, które papież konsekrował. Św. Sylwester umarł 31 grudnia 335 roku.

Starsze posty «